ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

 

Βιονευροανάδραση Nexus

 Στην Βιοανάδραση και στη Νευροανάδραση ο εκπαιδευόμενος  παίζει στην οθόνη του παιχνίδια hands- free,  ουσιαστικά χρησιμοποιώντας τη δύναμη του μυαλού του για να μάθει πώς να αυτο-ρυθμίζει ορισμένες διαδικασίες του εγκεφάλου.

νευροανάδραση

Ο υπολογιστής στην εκπαίδευση λειτουργεί ως προπονητής. Παρέχει στιγμιαία ακουστική και οπτική απεικόνιση της δραστηριότητας των εγκεφαλικών κυμάτων του ατόμου.

Όταν βελτιώνει την απόδοσή του ο υπολογιστής  τον επιβραβεύει και όταν η απόδοσή του δεν είναι η επιθυμητή τον προειδοποιεί, είτε σταματώντας το παιχνίδι είτε επιβραδύνοντας την ταχύτητα του
( π.χ.αεροπλάνο, πύραυλος κ.λ.π.).  Αυτή η «ενημέρωση» (ανάδραση) είναι που επιτρέπει στον εκπαιδευόμενο να επηρεάσει και να αλλάξει τη δραστηριότητα των εγκεφαλικών του κυμάτων.
Με την πάροδο του χρόνου οι αλλαγές γίνονται μόνιμες.

Μερικά από τα παιχνίδια που χρησιμοποιούνται στο training:

BioTrace νευροανάδρασηnexus_10_breathνευροανάδρασηνευροανάδραση

 

All About Focus.

Εστίαση : όταν είμαστε ενεργά επικεντρωμένοι, δεν είμαστε απασχολημένοι με τικ, αρνητικές σκέψεις, εμμονές, καταναγκασμούς, άγχος ή στρες. Ο εγκέφαλος διαθέτει μια αξιοσημείωτη ικανότητα να δημιουργεί νέες νευρικές οδούς και η Νευροανάδραση βοηθάει τα άτομα να δημιουργούν ενεργά αυτές τις οδούς με τον επαναπροσανατολισμό της εστίασης τους.

βιοαναδραση Nexus

 

 

Advertisements