Προβλήματα και Λύσεις

» Αν υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει επίσης και η λύση »

Όταν ένα άτομο έχει ένα πρόβλημα αυτό που επιθυμεί πάνω απ΄ όλα είναι μια λύση και δευτερευόντως μια εξήγηση.

Πολλά συναισθηματικά και ψυχολογικά προβλήματα δημιουργούνται ακριβώς από τον τρόπο που ανταποκρινόμαστε και αντιδράμε απέναντι στις δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Όλοι οι άνθρωποι βιώνουν στιγμές κρίσης και ψυχολογικής δυσφορίας.

Η δουλειά μου ως ψυχολόγος βασίζεται στη στρατηγική προσέγγιση του προβλήματος, εντοπίζοντας εκείνους τους δυσλειτουργικούς μηχανισμούς που πλέον έχουν αυτοματοποιηθεί ώστε να οδηγήσω το πελάτη μου να σκεφτεί και να ενεργήσει με έναν διαφορετικό τρόπο σε σχέση με τη δυσκολία του.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΣΤΗ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

Δεν χρησιμοποιώ καμία θεωρία της «ανθρώπινης φύσης» και ως εκ τούτου, ούτε ορισμούς σχετικά με το «φυσιολογικό» ή με τη «ψυχοπαθολογία». Αυτό που με ενδιαφέρει είναι η «λειτουργικότητα» ή
η «δυσλειτουργικότητα» της συμπεριφοράς των ανθρώπων και ο τρόπος που σχετίζονται με τη δική τους πραγματικότητα.
Μερικές φορές η λύση που εφαρμόζουμε για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα δεν λειτουργεί όπως περιμέναμε, αλλά συχνά ενδέχεται και να το συντηρεί.

Από στρατηγική άποψη, για να αλλάξει μια προβληματική κατάσταση δεν είναι απαραίτητο να ανακαλυφθούν οι ρίζες του προβλήματος στο παρελθόν ( κάτι για το οποίο ωστόσο, δεν θα υπήρχε καμία δυνατότητα παρέμβασης) αλλά να δουλέψουμε στο ΠΩΣ αυτό το πρόβλημα διατηρείται στο παρόν, παρά τις «απόπειρες λύσης»  που προσπάθησε να δώσει ο ενδιαφερόμενος.

Επομένως η ψυχολογική υποστήριξη επικεντρώνεται στο παρόν παρά στο παρελθόν, στο  » πώς λειτουργεί»  το πρόβλημα, παρά στο » γιατί υπάρχει», στην αναζήτηση των » λύσεων»  παρά στις » αιτίες».

Κατ΄αυτό τον τρόπο το άτομο περνάει από μία άκαμπτη και δυσλειτουργική κατάσταση σε μια
πιο ευέλικτη και λειτουργική, αυξάνοντας τις δυνατότητες επιλογής.
Αποκτά την ικανότητα να αντιμετωπίζει τα προβλήματα αναπτύσσοντας μια σειρά από διαφορετικές πιθανές στρατηγικές.

προβλήματα και λύσεις

  • Συμβουλευτική ψυχολογία, διάγνωση και επίλυση προβλημάτων.
  • Ατομικές συνεδρίες, ζεύγους, οικογένειας.
  • Ψυχο-παιδαγωγική συμβουλευτική για να βοηθήσει τους γονείς στη «στρατηγική εκπαίδευση» των παιδιών τους, με στόχο να σταματήσουν εκείνοι οι δυσλειτουργικοί μηχανισμοί που παρά τις καλύτερες προθέσεις των γονιών, οδήγησαν τα παιδιά να αναπτύξουν μη κατάλληλες συμπεριφορές, συνήθως στο σπίτι ή/και στο σχολείο.
  • Συμβουλευτική στον τομέα της εκπαίδευσης και της οργάνωσης, απευθυνόμενη σε ιδιώτες ή οργανισμούς (δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, σχολεία, αθλητικοί σύλλογοι, προπονητές, εκπαιδευτικοί, στελέχη επιχειρήσεων).
  • Διοργάνωση σεμιναρίων ψυχολογικής θεματολογίας για συλλόγους, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Μπορείτε να ζητήσετε ατομική, ζεύγους ή οικογενειακή συμβουλευτική καλώντας :
210.6892263 / 6945559732

 

Advertisements