Τί είναι η Νευροανάδραση;

νευροανάδραση

νευροανάδραση

Οι τεράστιες προόδους που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών στην κατανόηση του εγκεφάλου, μας έχουν διδάξει πολλά σχετικά με τις λειτουργίες συγκεκριμένων εγκεφαλικών δομών  και τις επιπτώσεις της εμπειρίας στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο.
Το πιο σημαντικό είναι, ότι ο εγκέφαλος έχει μια συνεχή ικανότητα να αλλάζει και να προσαρμόζεται.

Η επικοινωνία στον εγκέφαλο μεταξύ των κυττάρων και των κυτταρικών του ομάδων, δημιουργεί
τις σκέψεις, τις αισθήσεις, τα συναισθήματα και τις δράσεις.Τα διαδραστικά μονοπάτια στον εγκέφαλο εξαρτώνται από ηλεκτρικά κυκλώματα με διαφορετικές συχνότητες και πλάτη.
Ενώ η ψυχιατρική έχει επικεντρωθεί στα χημικά του συναισθήματος, έχει αγνοήσει σε μεγάλο βαθμό τα κυκλώματα της σκέψης και της αντίληψης.
Αυτή η εστίαση στις χημικές ουσίες μπορεί να συγκριθεί δίνοντας έμφαση στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο θα τρέξει το αυτοκίνητό σας όταν αλλάξετε τον τύπο της βενζίνης που θα βάλετε.
Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις θα είναι κατά πάσα πιθανότητα πιο γόνιμο να δώσετε προσοχή στο χρονισμό του συστήματος ψεκασμού του καυσίμου και στη μετάδοση της ενέργειας από τον κινητήρα στους τροχούς.

Για πάνω από είκοσι χρόνια έχει γίνει γνωστό ότι μπορεί κανείς να αλλάξει την αντίληψη και την προσοχή τροποποιώντας τους ηλεκτρικούς ρυθμούς στο εσωτερικό του εγκεφάλου.
Αυτό μπορεί να γίνει παρέχοντας ανατροφοδότηση (feedback) για να αυξηθούν ορισμένες συχνότητες και να μειωθούν άλλες.
Στη Νευροανάδραση (NFB) η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου καταγράφεται τοποθετώντας αισθητήρες σε διαφορετικά σημεία του τριχωτού της κεφαλής και στη συνέχεια μέσω ηλεκτροδίων μεταδίδονται τα εγκεφαλικά σήματα σε μια οθόνη υπολογιστή. Παρέχεται άμεση ανατροφοδότηση σχετικά με τη δραστηριότητα του εγκεφάλου με ακουστικές και οπτικές ενδείξεις.

Η εκπαίδευση στην επιθυμητή συχνότητα των εγκεφαλικών κυμάτων ποικίλλει από άτομο σε άτομο και έχει αντικειμενικά (π.χ. EEG) και υποκειμενικά στοιχεία (π.χ. η αναφορά σας, στο τί σας κάνει να αισθάνεστε πιο πολύ σε ετοιμότητα, επικεντρωμένοι, χαλαροί, με καθαρό νου κλπ).
Καθώς ο εγκέφαλος ανταμείβεται για την δημιουργία ειδικών εγκεφαλικών κυμάτων, μπορεί σταδιακά να μάθει να ρυθμίζει εκ νέου τη δική του λειτουργία.
Ο μηχανισμός δράσης είναι παρόμοιος με άλλες μορφές μάθησης: όσο περισσότερο ο εγκέφαλος ανταμείβεται ενώ εκπαιδεύεται σε μια επιθυμητή συχνότητα, τόσο περισσότερο θα λειτουργήσει σε αυτή τη συχνότητα μετά τη «προπόνηση».

Advertisements