Αθλητισμός και Συγκέντρωση

αθλητισμός και νευροανάδρασηΟ αθλητισμός, όπως και το σχολείο καθώς και τα περισσότερα καθήκοντα που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, απαιτούν μεγάλη συγκέντρωση. Οι αθλητές πρέπει να έχουν στην πραγματικότητα τεράστιες ικανότητες συγκέντρωσης. Όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό πρέπει να φτάσουν σε αυτήν την κατάσταση, συνήθως σε πολύ σύντομο διάστημα και σε σημαντικά επίπεδα.
Στον αθλητισμό αποτελεί σημαντικό στοιχείο η ικανότητα συγκέντρωσης και η διατήρηση Συνέχεια

Advertisements