Αθλητισμός και Συγκέντρωση

αθλητισμός και νευροανάδρασηΟ αθλητισμός, όπως και το σχολείο καθώς και τα περισσότερα καθήκοντα που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα, απαιτούν μεγάλη συγκέντρωση. Οι αθλητές πρέπει να έχουν στην πραγματικότητα τεράστιες ικανότητες συγκέντρωσης. Όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό πρέπει να φτάσουν σε αυτήν την κατάσταση, συνήθως σε πολύ σύντομο διάστημα και σε σημαντικά επίπεδα.
Στον αθλητισμό αποτελεί σημαντικό στοιχείο η ικανότητα συγκέντρωσης και η διατήρηση Συνέχεια

Advertisements

Οι κύριες δυσκολίες στο σχολείο: η διαφορά μεταξύ δυσκολίας και διαταραχής ΔΕΠ.Υ

νευροανάδραση διάσπαση προσοχήςΟι μαθησιακές δυσκολίες έχουν μία νευρολογική βάση: είναι ΕΙΔΙΚΕΣ, δηλαδή, εμφανίζονται σε συνθήκες επαρκών γνωστικών δεξιοτήτων και επαρκούς μάθησης σε άλλους τομείς.
Η πιθανότητα εύρεσης μιας ειδικής διαταραχής δεν είναι τόσο συχνή. Συχνά γίνεται κατάχρηση όρων όπως «Δυσλεξία», «Δυσορθογραφία», «Δυσγραφία» ή «Δυσαριθμησία».
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, μπορεί να είναι μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες Συνέχεια