Οι κύριες δυσκολίες στο σχολείο: η διαφορά μεταξύ δυσκολίας και διαταραχής ΔΕΠ.Υ

νευροανάδραση διάσπαση προσοχήςΟι μαθησιακές δυσκολίες έχουν μία νευρολογική βάση: είναι ΕΙΔΙΚΕΣ, δηλαδή, εμφανίζονται σε συνθήκες επαρκών γνωστικών δεξιοτήτων και επαρκούς μάθησης σε άλλους τομείς.
Η πιθανότητα εύρεσης μιας ειδικής διαταραχής δεν είναι τόσο συχνή. Συχνά γίνεται κατάχρηση όρων όπως «Δυσλεξία», «Δυσορθογραφία», «Δυσγραφία» ή «Δυσαριθμησία».
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, μπορεί να είναι μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες από άποψη μάθησης δεν αποτελούν σοβαρές μορφές καθυστέρησης. Παρουσιάζουν ένα παρόμοιο προφίλ με εκείνο των διαταραχών  αλλά δεν πληρούν τα κλινικά κριτήρια των διαταραχών.
Η αποκατάστασή τους έχει καλά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Όταν οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες:
η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ.Υ)

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητα, ή ΔΕΠ.Υ, είναι μία αναπτυξιακή διαταραχή του αυτο-ελέγχου.
Περιλαμβάνει προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης, ελέγχου των παρορμήσεων και του επιπέδου δραστηριότητας.

Κύρια στοιχεία:

1. Απροσεξία
2. Δυσκολία στη ρύθμιση της συμπεριφοράς και του συναισθήματος
3. Υπερβολικές συμπεριφορικές αντιδράσεις
4. Ανάγκη να είναι πάντα σε δράση ( σαν να έχει ένα εσωτερικό μοτέρ)
5. Χαμηλό κίνητρο
6. Δυσκολίες στη μάθηση λόγω των παραπάνω αναφερόμενων προβλημάτων

Προτεινόμενη ενδυνάμωση:
εκπαίδευση στη Νευροανάδραση και Βιοανάδραση για τις δυσκολίες προσοχής  συγκέντρωσης και  διαχείρισης του άγχους
και στη Μέθοδο μελέτης και στρατηγικών μάθησης.

Η Νευροανάδραση επιτρέπει την ενίσχυση  της ισορροπίας της νοητικής δραστηριότητας.
Ενισχύονται οι ικανότητες της συγκέντρωσης και της νοητικής ευελιξίας.
Μπορούμε να προσαρμόσουμε την παρέμβαση σύμφωνα με τις ιδιαίτερες δυσκολίες του παιδιού / εφήβου.
Τα βήτα κύματα είναι συνήθως ο στόχος εκπαίδευσης των περισσότερων θεραπευτών.
Είναι αυτές ακριβώς οι υψηλές συχνότητες των κυμάτων που στα παιδιά με ΔΕΠ.Υ, εμφανίζονται αδύναμες σε σχέση με τα παιδιά που δεν έχουν ΔΕΠ.Υ
Μειωμένα επίπεδα  αυτών των υψηλών συχνοτήτων παρατηρούνται κυρίως στην προ μετωπιαία περιοχή, μια περιοχή που εμπλέκεται στον έλεγχο της προσοχής.
Επίσης παρουσιάζουν αύξηση στις χαμηλές συχνότητες,  κυρίως των θήτα κυμάτων.
Με την Νευροανάδραση, τα παιδιά  με ΔΕΠ.Υ, εκπαιδεύουν τον εγκέφαλό τους να παράγει λιγότερα θήτα και περισσότερα βήτα κύματα στην κατάλληλη αναλογία σύμφωνα με τα πρωτόκολλα εκπαίδευσης.

«Τα παιδιά αναφέρουν ότι μπορούν μετά , να συγκεντρωθούν καλύτερα  και να τελειώσουν τα μαθήματά τους πιο γρήγορα».

Η Βιοανάδραση επιτρέπει την εκμάθηση τεχνικών χαλάρωσης για να διαχειριστούν δύσκολες και αγχωτικές καταστάσεις που σχετίζονται με τη μάθηση, δηλαδή, όταν συναντούν εργασίες που υπερβαίνουν τα όρια τους, προκειμένου να προωθηθεί η αυτονομία του παιδιού και το κίνητρο να αναζητήσει εναλλακτικές στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος χωρίς να αποθαρρυνθεί από τις δυσκολίες.

Η Μέθοδος της Μελέτης και των Στρατηγικών Μάθησης, επιτρέπει στο παιδί να κάνει χρήση των δυνατών του σημείων για να αντισταθμίσει το πρόβλημα της προσοχής. Είναι πολύ σημαντικό να απλοποιηθεί το υλικό και να έχει κάποια σημεία «κλειδιά» που θα τον βοηθήσουν να δημιουργήσει ένα εννοιολογικό χάρτη πάνω σε αυτό που μελετάει.

Advertisements